KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI
ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.


TEVÉKENYSÉGEK


MAGUNKRÓL


CÉLOK,

LEHETŐSÉGEKREFERENCIÁK


KAPCSOLAT


SZEMELVÉNYEK© 2008 ÉBÉPK KFT.
Készítette: Zámbó Tamás


Tisztelt Látogató!

Ön az ÉBÉPK KFT honlapján tartózkodik. Köszönjük látogatását. Kérjük, ismerkedjen meg cégünkkel, történetünkkel, céljainkkal, hogy szimpátiája elnyerése által üzleti partnereink körében üdvözölhessük.
Az alábbiakban megpróbálunk reális képet alkotni magunkról. Szándékaink szerint egy jól kezelhető, könnyen navigálható honlapon tesszük mindezt. Reméljük, hogy ezen szándékunk és az Ön véleménye megegyezik. Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, lapunkról közvetlenül levelet is írhat nekünk, illetve erre a célra összeállított nyomtatható ismertető anyagunkat letöltheti pdf formátumban innen, vagy a "referenciák" menüpont alól.


Az ÉBÉPK Kft. tevékenységi körei

Cégünk alapjában véve közlekedési pályatestek, vasúti pályák, járdák, kerékpárutak, egyéb burkolt járófelületek, valamint az ezekkel kapcsolatban álló, hozzá tartozó műtárgyak építése, karbantartása, felújítása céljából jött létre. A fentieknek megfelelően vállaljunk vízelvezető árkok kialakítását, burkolását, meglévők felújítását, javítását. Támfalak, hidak lábazati falazatainak tisztítását, szükségszerinti felújítását, újrafugázását. Továbbá rézsűk, parkok építését, bozótos, gyomnövényes területek karbantartó jellegű, illetve egészségügyi gépi, vagy igény esetén kézi kaszálását. Ezen fő tevékenységi területen túl kisebb magasépítési munkák pl.: családi házak kivitelezését is elvégezzük. Ezen lehetséges feladatokon túl, hozzájuk kapcsolhatókkal is foglalkozunk, mint például költségvetések készítésével, ingatlanok felmérésével, műszaki rajzok készítésével.


Magunkról

Az ÉBÉPK Kft. megalakulásának előzményei: 2001. évben az építőiparban jelentkező munkaigény lehetőségként kínálkozott egy kisvállalkozás megkezdéséhez. Anyagi tőke hiányában a szellemiekre kellett helyezni a hangsúlyt, így az akkor indult kisvállalkozás tevékenységi köre ingatlanok felmérésére, műszaki rajzok készítésére szorítkozott. Ez a munka alapozta meg a lehetőséget a későbbi fejlődésre, ami a ma már idejét múlt apróságnak ható technikai felszerelések beszerzését jelentette, úgymint csúcsminőségű rajzeszközök, számítástechnikai felszerelés, fénymásoló, stb. Az anyagi stabilitás elérésével a tevékenységi kör bővítési igénye is jelentkezett, mert a különböző nagyobb beruházások tömegesen kezdtek alvállalkozókat alkalmazni saját hatékonyságuk növelése érdekében. Így a vállalkozás a korábbiakkal párhuzamosan építmények előtervezésével, tanácsadással, költségvetések készítésével, szakmai felügyelet biztosításával, nagyobb részben vasúti pályatestek geodéziai kitűzésével kezdett foglalkozni. Mivel - bár a jó árfekvés fontos szempont - alapjában véve a minőségi munka volt a cél, lassan újabb megkeresések érkeztek. Még a magánvállalkozási időszak kivitelezési munkái között valósultak meg vasúti átjárók, iparvágányok átépítései, felépítményi alkatrészek cseréi, geodéziai kitűzések, vízelvezető árkok tisztítási, felújítási munkái, terméskő burkolatú támfalak, hídlábazatok felújítási, javítási, rehabilitációs munkái.
2007. év végére a vállalkozás kinőtte kereteit. A gazdasági környezet és az érvényben lévő szabályok kikényszerítették a változást. A fent leírt előzmények után megalakításra került az ÉBÉPK Kft., az eddig magánvállalkozási keretek között végzett munkák tovább folytatására.
Leszámítva néhány önkormányzati, illetve magánmegrendelést, működésünkre eddig az alvállalkozói munkavégzés, valamely nagyobb beruházás bizonyos részfeladatainak elvégzése volt jellemző. Ennek egyik alapvető oka, hogy például az adott beruházás alapjában véve összetettebb célból valósult meg, a hozzá kapcsolódó közlekedési kivitelezések csak részét képezték az egész munkának. További ok, hogy a megbízhatóság érdekében, a határidőre biztosan és jó minőségben elvégezhető feladatoknál többet soha nem vállaltunk fel, és ezen a gyakorlaton a továbbiakban sem kívánunk változtatni. Tervezett feladataink mennyisége nem haladta, és nem haladhatja meg a tényleges lehetőségeinket. Meggyőződésünk, hogy a korrekt árajánlat alapján, jó minőségben végzett munka hosszútávon jó befektetés.


Célkitűzéseink

Célkitűzéseink között a közepes árfekvés mellett végzett magas szintű, igényes munka szerepel. Meggyőződésünk, hogy a színvonalas munka hosszútávon a megrendelőnek is kevesebb terhet jelent, így kölcsönös elégedettségre számíthat mind a megrendelő, mind a kivitelező. További cél, hogy a Kft. munkaeszköz-készletét a minél nagyobb hatékonyság kedvéért a valós munkaigényekhez igazodva fejlessze. Árkok építése, kialakítása, medrek rendezése, burkolt árkok tisztítása, burkolatuk felújítása, átépítése, támfalak, hídlábazatok, terméskőfalazatok, burkolt rézsűk, egyéb műtárgyak tisztítása, felújítása, bozót, aprónövény tisztító jellegű, illetve egészségügyi irtása a cég profiljába illeszkedő feladatkör. El kívánjuk érni, hogy a már említett minőségi elvárások megtartása mellett, igény esetén, az építőipar egyéb területein is megvethessük a lábunkat. A Kft. rendelkezik a különböző mélyépítési feladatok elvégzéséhez törvény szerint előírt jogosítványokkal, felelős műszaki vezetővel. Kapcsolatokat tartunk fenn olyan üzletfelekkel, akik üzletpolitikája a mienkhez hasonló, ill. tevékenységi köre kiegészítheti a mi munkánkat. Ezáltal lehetőség nyílik összetettebb feladatok elvégzésére, szervezésére is. Jelenleg tárgyalásokat folytatunk olyan lehetséges üzleti partnerrel, melynek segítségével tevékenységünket a környezetet csúfító falfirkák eltávolítására, újabbak megelőzésére is kiterjeszthetjük.


Szemelvények:

Lakásfelújítás csapdákkal

Nemfizető cégek